Gratte Ciel är ett av Frankrikes största nycirkuskompanier
och under Stockholm Kulturfestival 2016 framförde de sin föreställning Place de Anges. Med akrobatik och dans på höghojdslinor steg ett 20-tal änglar ner över Gustav Adolfs torg, och landade i en storm av fjädrar. Gratte Ciel är kända
för sina platsspecifika föreställningar där de anpassar sin akrobatik på linor utefter stadens arkitektur. Under Kulturfestivalen framfördes akten med linor riggade från Kungliga Operan, Jacobs Kyrka, byggkranar och ett antal andra riggpunkter.

Groundfloor Production var produktionsansvariga för Place de Anges under Kulturfestivalen och hanterade allt från tekniskt genomförande till resor och logistik. På uppdrag av Stockholm Stad genomfördes produktionen med budgetansvar, teknisk samordning, artist service etc. All kontakt och samordning med lokala leverantörer och externa samarbetspartners hanterades av Groundfloor.