Temat för Stockholm Kulturfestival 2016 var Frankrike och målet var att fylla Gustav Adolfs torg med fransk gatukonst i alla dess former. Med fokus på att skapa ett torg med nyskapande gatukonst som tilltalade såväl vuxna som barn bjöds ett flertal franska kompanier in för att framföra sina akter. Resultatet blev ett myller av bland annat en fiolspelande lindansare, monumentala kartongbyggnader och rödmålade figurer som plastade in festivalens publik.

Gustav Adolfs torgs gatuakter producerades under 2016 av Groundfloor Production som arbetade både med att skapa det konstnärliga utformandet av Kulturfestivalens programinnehåll, men också med det praktiska genomförandet under festivalen med projektledning, backstage och teknik. Vi hanterade också bokning av artister, all logistik och bemanning vid samtliga gatuakter.