Under Stockholm Kulturfestival 2015 framfördes det rörliga konstverket Dominoes. 7000 dominobrickor ställdes upp och fälldes i en lång, ringlande rad genom Stockholm city. Den fallande skulpturen slingrade sig över, under och genom byggnader, parker, scener och broar för att avslutas i Strömmen.

Groundfloor Production hade under Kulturfestivalen 2015 produktionsansvar för projektet vilket täckte allt från teknisk samordning till artistkontakt och genomförande. Vi ansvarade också för personal, budget och transport. Projektet involverade en stor mängd volontärer där vi koordinerade all planering och logistik gällande dessa. Dominoes genomfördes i nära sammabete med Stockholms Handelskammare och Stockholm Stad.